Välkomna!

Meditation och reflektion

Torsdagar kl. 18 – 20. Alla är välkomna att pröva på, men meddela gärna första gången du kommer

Höstterminen startar 29 augusti.

Trevlig sommar!

Mitrastudier

Studiegrupp för mitror i Linköping

”Hat stillas aldrig av hat

(i denna värld).

Det stillas endast av kärlek.

Detta är en evig lag.”

Dhammapada