Välkomna!

Meditation och reflektion

Torsdagar kl. 18 – 20. Alla är välkomna att pröva på, men meddela gärna första gången du kommer

Fördjupning: Pre-mitrastudier

Pågående grupp som träffas ett par gånger i månaden och studerar första året i Triratnas mitrastudie-progam.

”Hat stillas aldrig av hat

(i denna värld).

Det stillas endast av kärlek.

Detta är en evig lag.”

Dhammapada