Distans-resurser

Under Corona-pandemin kan vi behöva söka inspiration i så kallat distansläge. Här kommer tips på några resurser.