Meditation

Vi träffas torsdagar kl.18-20 för meditation och reflektion. Vi praktiserar framför allt meditationerna Uppmärksamhet på andningen och Metta Bhavana – odlandet av kärleksfull vänlighet. Se  programmet för mer information om aktuellt tema.

Kvällarnas upplägg

Kvällarnas upplägg är följande (hålltiderna är ungefärliga):

Kl 18 – 19 Introduktion och Meditation

Kl 19 Fika och reflektion om kvällens tema

ca. kl. 19:45 Avslutande meditation