Meditation

Vi träffas torsdagar från kl.18 till ca 20:15 för meditation och reflektion. Se  programmet för datum.

Adress: Sensus Studieförbund, Apotekargatan 14, Linköping.

Kvällarnas upplägg

Kvällarnas upplägg är följande (hålltiderna är ungefärliga):

Kl 18 – 19 Meditation

Kl 19 Fika och reflektion om kvällens tema

ca kl 20 Avslutande meditation