Mitrastudier

Śubhalocanī leder en studiegrupp på distans för mitror inom Triratna. Nu läser vi en bok av Subhuti som heter ”Mind in Harmony” som handlar om den Buddhistiska etikens psykologi.

För er som vill veta mer om vad det innebära att vara mitra inom Triratna se information på Stockholms Buddhistcenter.