Kurser i Buddhism och Meditation

Grundkurser Online via Stockholms Buddhistcenter

Följande kurser kommer att ges online:
30-31 januari: Grundhelg
20-21 mars: Grundhelg (möjligtvis på centret)
26 januari – 2 mars: Grundkurs, tisdagar 6 veckor
Se hemsidan för mer information

Om du har frågor, hör av dig till Maria Engström på mail: maria.meadowstream@gmail.com.

Mer information

Fler kurser på Stockholms Buddhistcenter och på vårt retreatcenter Dharmagiri som ligger utan för Sala är planerade under våren 2021