Meditation och reflektion

Program våren 2024

Buddhas ord om kärleksfull vänlighet

Första delen av vårterminen läser vi ’Buddhas ord om kärleksfull vänlighet’ av Sangharakshita. Den engelska titeln är ’Liwing with kindness’. Boken är en kommentar till den klassiska källtexten för kärleksfull vänlighet: Karaniya Metta sutta. Suttan sätter metta eller kärleksfull vänlighet i ett större sammanhang – som en del av träningen mot upplysning. Den tar upp vägens tre huvudsakliga områden: ett etiskt förhållningssätt, meditationsträning och de slutliga målet, insikt i tillvarons natur, eller visdom.

Schema 11/1 – 15/2 2024

Buddhas liv och grundläggande undervisning

Andra delen av vårterminen varvar vi läsning av historier från Buddhas liv med fördjupning i Buddhas grundläggande undervisning: läran om villkorlighet. Vi kommer att undersöka vad Buddha menade med att allt uppstår beroende av villkor. Vi gör det genom att läsa och reflektera kring boken ’This being, That becomes’ av Dhivan.

Schema 22/2–30/5

Lokal: TAGE, Sensus studieförbund, Apotekargatan 14, Linköping,

Torsdagskvällarnas ungefärliga upplägg med hålltider