Retreater

Retreater på Dharmaghiri

Dharmaghiri är ett retreat-center som ligger utanför Sala. Här hålls regelbundet retreater med olika teman.

För mer information se Stockholms Buddhistcenter