Retreater

Retreater på Dharmagiri

Dharmagiri är ett retreat-center som ligger utanför Sala. Här hålls regelbundet retreater med olika teman.

För mer information se Stockholms Buddhistcenter