Vägen till medvetenhet

Vi läser klart boken ’Buddhas väg till medvetenhet’ av Sangharakshita

Preliminärt schema

DatumTema
16 novemberUpplysningsfaktorer – Medvetenhet, Att iaktta sinnet, Energi (Kap. 14, sid. 146–151)
23 novemberUpplysningsfaktorer – Välbehag, Stillhet, Koncentration, Jämvikt (Kap. 14, sid. 146–160)
30 novemberMeditation/Mindfulness
7 decemberLidandet och lidandets upphörande (Kap. 15)