Buddhas ord om kärleksfull vänlighet

Första delen av vårterminen läser vi ’Buddhas ord om kärleksfull vänlighet’ av Sangharakshita. Den engelska titeln är ’Liwing with kindness’. Boken är en kommentar till den klassiska källtexten för kärleksfull vänlighet: Karaniya Metta sutta. Suttan sätter metta eller kärleksfull vänlighet i ett större sammanhang – som en del av träningen mot upplysning. Den tar upp vägens tre huvudsakliga områden: ett etiskt förhållningssätt, meditationsträning och de slutliga målet, insikt i tillvarons natur, eller visdom.

Preliminärt schema:

DatumTema
11 januariVad metta betyder
18 januariMetta som väg
25 januariDen etiska grunden för metta
1 februariAtt odla metta
8 februariMetta Bhavana
15 februariMetta mot insikt